Com instal·lar la gespa Verdara?

Quan volem col·locar gespa al nostre jardí, hem de tenir en compte, primer de tot, qui es el tipus de gespa més
adient per a les nostres necessitats.

ELS PASSOS A SEGUIR UN COP ESCOLLIT EL TIPUS DE GESPA SÓN ELS SEGÜENTS:

 •  Preparació del terreny, es a dir llaurar, retirar runes, pedres, arrels, etc. Un cop net i després de muntar 
  el sistema de rec si és necessari, aportar matèria organica (fems), i si la terra no fos de bona qualitat, 
  s'han de posar de 9 a 10 cm de terra adobada.

 • Un cop acabats els treballs de preparació de terreny, s'a d'anivellar amb un rasclet. És molt important
  evitar l'entollament del terreny per culpa de l'aigua, sigui de rec o de pluja. Per aconseguir-ho, heu de
  comprovar que el terreny drena bé l'aigua, i també donar-l'hi una lleugera pendent.

 • Quan tingueu el terreny anivellat, s'ha de passar el corró de compactació dues o tres vegades,
  per assentar el terreny.

 • Ara el terreny ja està llest per començar a col·locar la gespa. Per fer-ho, s'han d'anar desenrotllant i
  estenent els rotlles de pa de gespa, evitant que quedin espais entre ells. Els pans es poden retallar 
  per adaptar-los als contorns necessaris.
 •  Un cop acabada la col·locació, s'efectuarà el primer rec, que ha de ser abundant.


Durant les primeres setmanes després de la col·locació de la gespa, s'haurà de regar dues o tres vegades al dia,
per que així facilitarem que arrel la gespa. Fent-ho així, en pocs dies quedarà ben agafada a terra.

El nombre de recs a partir de la primera setmana dependran de la temperatura, humitat, velocitat de creixement
de les arrels i permeabilitat del terreny. S'ha de mantenir l'aspecte verd de la gespa sense donar-li un exvés d'aigua,
que podria provocar l'aparició de fongs.

També s'ha de tenir en compte, que les gespes de baix consum d'aigua, ho son realment a partir del segon any,
quan han pogut desenvolupar adequadament les seves arrels.

Gaudiu de la vostra gespa Verdara!