Compromís Social

DEFINICIÓ DE LA MISSIÓ SOCIAL

Verdara - Compromís Social

Un dels valors fundacionals de Verdara és el seu compromís amb la societat i amb el món.
Aquesta missió es plasma amb uns valors essencials i estructurals dins de l’empresa en vers els següents àmbits:

  • Respecte pel medi ambient fomentant el consum de gespa natural de baix consum d’aigua i baix manteniment, així com una bona gestió de residus o ús racional de l’aigua en el procés productiu.
  • Compromís amb la societat per ser una bona empresa, responsable, amb productes de qualitat i uns valors interns molt sòlids, com són la honradesa i la responsabilitat. Es busca donar el màxim valor al client.
  • Creació de riquesa al seu entorn geogràfic, sobretot a la zona de Santa Eulàlia de Ronçana, per a empleats, productors, pagesos i d’altres beneficiaris.

 

ACCIÓ SOCIAL
La companyia, a més del seu compromís social a través de tots els vectors socials enunciats anteriorment, te un compromís directe amb la societat a través de diverses actuacions d’acció social, com són:

  • Patrocinis i mecenatges
  • Patrocini dels equips de bàsquet de Santa Eulàlia de Ronçana
  • Ajuda a entitats del tercer sector
  • Suport a l’associació de persones amb discapacitat APINDEP