Missió, visió i valors

Verdara - Missió i Valors

La visió de Verdara és convertir-se en l’empresa líder en la producció i comercialització de pans (tepes) de gespa a Catalunya,  sempre amb un producte de qualitat i alt valor afegit  i afincada al territori de Santa Eulàlia de Ronçana, on esdevenir un generador d’activitat econòmica per a l’agricultura local.

Verdara - Missió i Valors


La missió de Verdara és la de produir i comercialitzar pans de gespa que generin una gran confiança al client gràcies a la seva qualitat i alt valor afegit, que esdevinguin una millora en el sector gràcies a la producció local i que fomentin la sostenibilitat i el baix consum d’aigua.
A més, la missió de Verdara és, a través de la seva xarxa comercial, cobrir les necessitats del client final pel que fa a la gespa natural de qualitat, amb una carta de productes variada i amb valor, sempre amb una proximitat i responsabilitat molt altes.

ELS VALORS DE VERDARA SÓN:

  • Honestedat i honradesa.
  • Proximitat i confiança, per tal de forjar relacions a llarg termin.
  • Assumpció de la responsabilitat i donar resposta als clients en tot momen.
  • Compromís i respecte pel project.
  • Exigència d’honestedat a proveïdors i client.
  • Valors humans com l’esforç i el respecte.


ELS PRINCIPIS ÈTICS DE LA COMPANYIA SÓN:

  • Foment de la sostenibilitat i l’ús eficient i racional de l’aigua. A Verdara s’utilitza l’aigua d’un aqüífer i s’hi retorna la major part.
  • Foment dels productes de gespa  d’alta resistència i baix consum d’aigua.
  • Aposta per la qualitat i la satisfacció del client.
  • No produir gespa de baixa qualitat i sense valor afegit